torsdag 18 augusti 2016

Journalist Monica Antonsson fd Börretun Vallentuna

För information

Denna blogg har granskats av Attunda tingsrätt + Svea Hovrätt + Högsta domstolen under åren 2016-2017 efter att journalisten Monica Antonsson fd Börretun från Vallentuna klagat men också ljugit för domstolen.

Underlaget har även tidigare granskats i det kända målet "Justitikanslern mot Yakida" som genomfördes i Stockholms tingsrätt 30 augusti 2016.

Domstolarna har funnit inlämnad bevisning korrekt och att det saknas anledning att agera mot bloggen..

Då kunde alla påståenden på www.Yakida.se bevisas och Yakida vann med 48-0 mot Justitiekanslern.

Högsta domstolens beslut


1 kommentar: